The FD crew rafting on Washington's Main White Salmon. Photo: Dave Costello