The FD crew paddling through the meat on Washington's Main White Salmon. Photo: Dave Costello